Ритъм инженеринг ООД

  • Осmashine4новната дейност на фирмата е ПРОЕКТИРАНЕ за машини и нестандартно оборудване .
  • Работим с програма SOLIDWORKS
  • Продажба на проекти на машини
  • Съвместна работа с фирми производители на машини и нестандартно оборудване чрез предоставяне на конструктивна документация
  • Търговия с машини като представител на фирми производители
  • Маркетинг
  • Консултации