Основната дейност на фирмата е ПРОЕКТИРАНЕ за машини и нестандартно оборудване .

Ние сме екип от инженери и специалисти по обработка на металите и можем да проектираме машини и съоръжения по задание на клиентите.

В своята работа сме проектирали машини за клиенти от:

– селското и горското стопанства ;

– туризма и общините.

НАШАТА ПОЛИТИКА Е ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКЦИЯ СЪОБРАЗЕНА С КОНКРЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ.

Практиката ни определи като добри партньори и на външни фирми чийто продукти предлагаме на българския пазар с ангажимента за сервиз. Такива фирми са :

ZIEGLER – АДАПТЕРИ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦА

AGROPA GROUP sro – ЧАСТИ ЗА ПЛУГОВЕ И КУЛТИВАТОРИ

SANIDAS – МАШИНИ ЗА ЛОЗАРСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО

PANTIKOGLOU A. – KABOSIS B. SA AGRICULTURAL SPARE PARTS – ЧАСТИ ЗА ПЛУГОВЕ ,ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ И ЕЛЕМЕНТИ

FarmGEM – ПРЪСКАЧКИ

ROLMAKO – ПОЧВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

В своята дейност ползваме услугите на фирми от България които работят по изработката на детайли и възли такива фирми са:

БУЛМАК 2005 ООД

ПЛАЗМО 00Д и други.